Ali Özgür


Coding and other software development stuff

BT Sektöründe Büyük İstifa Dalgası

Uzaktan çalışma, tükenmişlik sendromu, iş-özel hayat dengesi

COVID-19 pandemi sürecinin başlangıcından bu yana 2 yıl geçti ve bu 2 yıllık sürecin sonunda sadece BT ve diğer birçok sektörde çalışanlar iş yerleri ile olan ilişkilerini daha yoğun bir şekilde gözden geçirme eğilimindeler. Pandeminin ilk yılında BT sektörü yeni normlardan en önemlisi olarak kabul edilen uzaktan çalışmaya en hızlı adapte olan sektörlerden birisi oldu. Bu hızlı adaptasyon sayesinde BT alanında çalışan firmalar çevrimiçi hizmetlere artan talebin kesintiye uğramadan karşılanmasında ve günün koşullarının dayattığı yeni çevrimiçi servisleri üretmede çok iyi bir performans sergilediler. Ancak, bu süreç uzadıkça BT şirketleri uzaktan çalışmanın ve artan çevrimiçi ihtiyaçların neden olduğu yıkıcı sorunlar ile yüzleşmek zorunda kalıyorlar. BT sektörü açısından bu sorunlardan en yıkıcısı olma potansiyeli taşıyan ve 2022 yılında da artarak devam etmesi ön görülen sorun artan istifalardır.

Pandemic-Work From Home

Read More ...

Kestirimci Bakım Uygulamaları ve Anomali Tespiti

İmalat sanayiinde yer alan işletmelerin üretim etkinliklerinin en önemli göstergesi olan OEE değerinin hesaplanmasında dikkate alınan 16 büyük kayıptan en önemli kategori Ekipman Etkinliği başlığı altında ele alınan 8 büyük kayıptır. Bu 8 kayıp içerisinde yer alan arıza kayıpları doğrudan, hatalı ürün kayıpları ise dolaylı olarak kestirimci bakım uygulamaları ile azaltılarak OEE değerlerinde iyileşmeler sağlanabilir. Ekipman bakımlarının arıza oluşmadan tespit edilmesi maliyetlerin kontrol alınması açısından da önem arz etmektedir.

Kestirimci Bakım Uygulamaları

Read More ...

MES Uygulamalarında Çevrim Süresi Hesabı

.NET ile yüksek çözünürlüklü hesaplama

Özel olarak MES (Manufacturing Execution System/Üretim Yürütme Sistemi) ve genel olarak IIoT (Industrial IoT) uygulamalarında çevrim süresi hesabı üretim planlaması, üretim optimizasyonu ve verimlilik hesaplama gibi bir çok alanda doğrudan veya dolayılı olarak kullanılan önemli bir kavramdır.

Bu yazımda .NET ve C# ile bir sinyalin iki ölçümü arasında geçen süreyi ölçmek için kullanabileceğimiz yapıları ele alıyorum.

C# 7.0

Read More ...

C# 9 Records

What is wrong with records?

Microsoft released .NET 5 couple of days ago which comes with a new version of C#, namely C# 9. In this blog post I will not rant about the beauties of the record types in C# 9, rather I will try to warn my fellow developers about couple of issues I’ve noticed about the record types.

Read More ...

MIT Missing Semester Potpori

Arka Planda Çalıştırma, FUSE, Docker, GitHub ...

Bu yazımda, MIT tarafından açık kaynak olarak yayınlanan “Missing Semester” derslerinin Türkçeye çevirilmesi projesi kapsamında yaptığım Potpori dersinin çevirisini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Diğer dersler için MIT Missing Semester Dersleri (Türkçe) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Read More ...