Uzun süre üzerinde çalışılan git branch’leri (long lived branch) için doğal olarak çok fazla sayıda commit yapılıyor. Commit sayısının fazla olmasının temel nedenleri

 1. Gün sonunda veya güvenli anlarda yapılan değişikliği kalıcı hale getirmek olabilir
 2. Yapılan çalışmanın doğası gereği küçük ve anlamlı parçalar halinde geliştirilmesi olabilir.

Bu ipucu yazımızda özellikle 1. maddede belirttiğim durumda ortaya çıkan git history kirliliğini nasıl ortadan kaldırabileceğimizi paylaşıyorum.

Herhangi bir branch’deki commitlerin bir kısmını birleştirip tek bir commit olarak yeniden oluşturmak için yapılan işleme git terminolojisinde squash denir.

Squash işlemi ile herhangi bir branch’in historysini (commitleri) değiştirmiş oluruz. History değiştirme işlemi ,normal koşullarda, özellikle master gibi resmi branch’lerde doğrudan uygulamadığımız bir yöntem. Bu nedenle squash işlemini merge öncesinde ve sadece henüz merge etmediğimiz commitleri birleştirecek şekilde uygulamalıyız.

Squash Ne Zaman Yapılabilir?

 • Üzerinde çalıştığınız kişisel branch henüz master veya diğer paylaşılan resmi branchlere merge edilmediyse
 • Üzerinde çalıştığınız kişisel branch’ın master veya diğer paylaşılan resmi branchlere henüz merge edilmemiş commitleri için yapılabilir
 • master gibi resmi branchler dışında birden fazla kişinin çalıştığı colloboration branchlerinde diğer kişiler ile koordine olarak

Squash Ne Zaman Yapılmamalı?

Squash işlemi genel olarak aşağıdaki durumda yapılmamalı.

Don’t include any commit you’ve already pushed to a central server — doing so will confuse other developers by providing an alternate version of the same change.

Squash Komutu

Git içinde doğrudan squash işlemi için bir komut yok. Bu işlem normalde rebase komutunun aşağıdakine benzer bir şekilde kullanımı ile yapılır

git rebase -i HEAD~3

Yukarıdaki komutta yer alan;

 • -i : Rebase işleminin interaktif (etkileşimli) yapılacağını belirten seçenek
 • HEAD : Son commitimizi yani branch’imizin başını ifade eder

  Git terminolojisinde history’nin başı zaman ekseninde son yapılan commit tarafından ifade edilebilir. Normal tarihsel akış kavramının tersi söz konusu)

 • ~3: ~N şeklinde genelleştirilebilir. N değeri son commitimizden önceki kaç commiti birleştireceğimizi ifade eder. Örnek komutta son 3 commiti birleştireceğimizi ifade ediyoruz.

Yukarıdaki komutu çalıştırdığımızda karşımıza, eğer bir metin editor ayarladıysak o editorde ayarlamadıysak da komut satırında, belirttiğimiz 3 commit’e ait bilgileri içeren aşağıdakine benzer bir metin çıkacaktır.

pick f7f3f6d Change my name a bit
pick 310154e Update README formatting and add blame
pick a5f4a0d Add cat-file

# Rebase 710f0f8..a5f4a0d onto 710f0f8
#
# Commands:
# p, pick <commit> = use commit
# r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message
# e, edit <commit> = use commit, but stop for amending
# s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit
# f, fixup <commit> = like "squash", but discard this commit's log message
# x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell
# b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')
# d, drop <commit> = remove commit
# l, label <label> = label current HEAD with a name
# t, reset <label> = reset HEAD to a label
# m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]
# .    create a merge commit using the original merge commit's
# .    message (or the oneline, if no original merge commit was
# .    specified). Use -c <commit> to reword the commit message.
#
# These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
#
# If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
#
# However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
#
# Note that empty commits are commented out

Yukarıdaki metinde HEAD~3 belirttiğimiz 3 commitimiz son commit en altta olacak şekilde (yukarıda bahsettiğim git history yaklaşımının tersine bu sefer normal history mantığında) listelenir. Her bir commit için, commit hash’inin önündeki komut ile ne yapmak istediğimizi belirtebiliriz. Konumuz squash olduğu için son commit (en alttaki) hariç tüm diğer commitlerimiz için komut olarak squash yazıp son commitimizin mesajını da değiştirerek/düzenleyerek etkileşimli rebase işlemini tamamlayabiliriz.

Etkileşimli rebase sonrasında history değiştiği için push işlemi yapmaya çalıştığımızda remote sunucu isteğimizi reddedecektir. Bu koşul altında push işlemini tamamlamak için iki seçeneğimiz var

force

git push --force

force komutu tehlikeli bir seçenek o nedenle kullanılmasını ÖNERMİYORUM. force komutu ile push işlemi yapılırsa üzerinde çalıştığınız branch’a sizden önce başkasının entegre ettiği commitleri de silersiniz. Bu durumda başkasının yaptığı değişiklikleri geri dönülmez şekilde kaybedilmesine neden olabilirsiniz.

force-with-lease

git push --force-with-lease

force komutu yerine force-with-lease komutu kullanmanızı ÖNERİYORUM. force-with-lease komutu ile push işlemi yapılırsa üzerinde çalıştığınız branch’a sizden önce başkasının entegre ettiği commitler korunacaktır.

Etkileşimli Rebase Alternatifi

Squash işlemini etkileşimli rebase komutunu her defasında yazmadan squash isimli bir git alias tanımlayarak daha kısa ve basit yazılabilecek şekilde aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

Git Bash On Windows

git config --global alias.squash '!f(){ git reset --soft HEAD~${1} && git commit --edit -m"$(git log --format=%B --reverse HEAD..HEAD@{1})"; };f'

Windows Command Line

git config --global alias.squash "!f(){ git reset --soft HEAD~${1} && git commit --edit -m\"$(git log --format=%B --reverse HEAD..HEAD@{1})\"; };f"

.gitconfig dosyası içinden

[alias]
  squash = "!f(){ git reset --soft HEAD~${1} && git commit --edit -m\"$(git log --format=%B --reverse HEAD..HEAD@{1})\"; };f"

Yukarıdaki yöntemlerden bir tanesi ile yapılan squash alias’ını aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

git squash 3

Daha Fazla Bilgi İçin


Bu yazıyı beğendiyseniz Twitter’da takipçilerinizle paylaşabilir veya beni Twitter’da takip edebilirsiniz.