Ali Özgür


Coding and other software development stuff

Hata Ayıklama ve Ayrıntılı İnceleme

MIT Missing Semester

Bu yazımda, MIT tarafından açık kaynak olarak yayınlanan “Missing Semester” derslerinin Türkçeye çevirilmesi projesi kapsamında yaptığım Hata Ayıklama ve Ayrıntılı İnceleme dersinin çevirisini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Diğer dersler için MIT Missing Semester Dersleri (Türkçe) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Read More ...

Komut Satırı Ortamı

MIT Missing Semester

Bu yazımda, MIT tarafından açık kaynak olarak yayınlanan “Missing Semester” derslerinin Türkçeye çevirilmesi projesi kapsamında yaptığım Komut Satırı Ortamı dersinin çevirisini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Diğer dersler için MIT Missing Semester Dersleri (Türkçe) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Read More ...

Git ile Tarihi Yeniden Yazmak

Commitleri derleyip toplamak

Uzun süre üzerinde çalışılan git branch’leri (long lived branch) için doğal olarak çok fazla sayıda commit yapılıyor. Commit sayısının fazla olmasının temel nedenleri

  1. Gün sonunda veya güvenli anlarda yapılan değişikliği kalıcı hale getirmek olabilir
  2. Yapılan çalışmanın doğası gereği küçük ve anlamlı parçalar halinde geliştirilmesi olabilir.

Bu ipucu yazımızda özellikle 1. maddede belirttiğim durumda ortaya çıkan git history kirliliğini nasıl ortadan kaldırabileceğimizi paylaşıyorum.

Read More ...

XML ve HTML Auto Merge ve Hatalı Conflict Sorunları

Diff algoritmalarının başımıza açabileceği dertler

Aynı proje üzerinde devam eden iş sayısı artınca XML formatında olan resx, csproj ve sln uzantılı dosyalarda auto-merge nedeniyle yapısal hatalar veya normalde olmaması gereken conflictlerin oluşması ve bunların manul çözülmesi gerekn durumlar ile karşılaşabiliyoruz. Bu sorunların nedeninin Git olduğunu düşünenler olabilir ama konu tüm VCS sistemlerinin kullandıkları genel kabul görmüş diff algoritmalarının eksikliğinden kaynaklanıyor.

Read More ...

C# 7.0 Yeni Dil Özellikleri

Daha Basit ve Daha Yüksek Performanslı Kod

Microsoft, yayınladığı her majör C# versiyonu için genel bir tema belirliyor ve bu tema çerçevesinde yeni C# dil özelliklerini bizlere sunuyor. C#’ın Mart 2017‘de yayınlanan 7.0 versiyonun teması aşağıdaki üç konuya odaklanıyor;

  • Alışılagelmiş bazı dil yapılarının daha basit kod ile ifade edilebilmesi
  • Performans optimizasyonu yapmamıza imkan sağlayacak yapılar
  • Mikroservisler ve sunucusuz uygulama (serverless) mimarileri gibi yeni yapılar ile veri alış verişini kolaylaştırmak

Bu yazımda yukarıdaki tema çerçevesinde C# 7.0 ile birlikte gelen yeni dil özelliklerini örnekler ile ele alıyorum.

C# 7.0

Read More ...